INFORMACJE

Wprowadzenie do oferty firmy Ziomek innowacyjnych posadzek odwadniających HydraSorp oraz technologii układania posadzek Full Terra MAP poprzez wdrożenie nowej technologii i zakup innowacyjnych maszyn

zestawienie_znakow_rpo


Wprowadzenie do oferty firmy Ziomek innowacyjnych posadzek odwadniających HydraSorp oraz technologii układania posadzek Full Terra MAP poprzez wdrożenie nowej technologii i zakup innowacyjnych maszyn”

Projekt zrealizowany w ramach osi priorytetowej 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”, działanie 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, poddziałanie 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.Beneficjent: Zakład Murarski Wykonywanie Posadzek Przemysłowych Tadeusz Ziomek

Okres realizacji projektu:  29.12.2018 do 26.06.2019

Całkowita wartość projektu: 1 276 339,84 PLN

Wartość dofinansowania: 530 017,66 PLN


Cel projektu: Wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie nowych usług.1. Wykonywanie posadzek w technologii Full Terra MAP najnowszą układarką do betonu Somero Laser Screed S940 z systemem 3D, która umożliwia obniżenie kosztów jednostkowych usługi oraz podniesienie dokładności i jakości wykonania nawierzchni.


2. Wykonywanie odwodnień z betonu HydraSorp w systemie 3D (wysoka przepuszczalność wody - dochodzącą do 200 l/m2).


zestawienie_znakow_rpo

 
 liczba odwiedzin: 877304      online: 1
© 2019 MBEST